اتصالات پلی اتیلن

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
اتصال تبدیل چند پله ای پلی اتیلن با استفاده از مواد اولیه پلی اتیلن با دانسیته بالا به صورت خود رنگ..
0تومان
سه راه 90 درجه مساوی پلی اتیلناتصال سه راه مساوی پلی اتیلن ، با استفاده از مواد اولیه پلی اتیلن ..
0تومان
اتصال سه راه نامساوی پلی اتیلن با استفاده از مواد اولیه پلی اتیلن با دانسیته بالا  به صورت خود..
0تومان
اتصال فلنج هسته فولادی الکتروفیوژنپس از بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان مجرب این شرکت در..
0تومان
اتصال سه راه نا مساوی فلنجدار  پس از بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان مجرب این شرکت در واحد..
0تومان
..
0تومان
اتصال فلنج پلی اتیلن اتصال فلنج پلی اتیلن، با استفاده از مواد اولیه پلی اتیلن با دانسیته بالا ..
0تومان
تبدیل الکتروفیوژنتعریف اتصالات الکتروفیوژن پلی اتیلن: با توجه به رشد فراینده تقاضا و کاربرد..
0تومان
دریچه منهول کامپوزیت بر پایه سیماندریچه منهول از نظر جنس و مواد تشکیل دهنده به سه دسته چدنی، کام..
0تومان
دستگاه جوش الکتروفیوژن..
0تومان
رینگ پلیمری..
0تومان
زانوی 30 درجه پلی اتیلناتصالات پلی اتیلن در مدل های پیچی یا رزوه ای یکی از جدیدترین سبک های موجو..
0تومان
زانوی 45 درجه تزریقی اتصال زانو 45 درجه پلی اتیلن  با استفاده از مواد اولیه پلی اتیلن با دانسی..
0تومان
زانوی 90 درجه فلنج دار پلی اتیلن..
0تومان
زانوی اتصال 45 درجه الکتروفیوژنتعریف اتصالات الکتروفیوژن پلی اتیلن: با توجه به رشد فراینده ..
0تومان
زانوی اتصال 90 درجه الکتروفیوژنتعریف اتصالات الکتروفیوژن پلی اتیلن: با توجه به رشد فراینده ..
0تومان
زانوی جوشی پلی اتیلن 45 درجه ماشینکاری..
0تومان
زانوی فلنج دار 45 درجه پلی اتیلن..
0تومان
اتصال زانوی 90 درجه تزریقی اتصال زانو 90 درجه پلی اتیلن ، با استفاده از مواد اولیه پلی اتیلن با دان..
0تومان
سه راهی 90 درجه مساوی ماشینکاری..
0تومان
سه راهی برنچ پلی اتیلن ماشینکاری..
0تومان
سه راهی پلی اتیلن 45 درجه مساوی ماشینکاری..
0تومان
سه راهی 90 درجه مساوی فلنج دار اتصال سه راه مساوی فلنجدار ما پس از بررسی های صورت گرفته توسط کارشنا..
0تومان
فلنج الکتروفیوژنتعریف اتصالات الکتروفیوژن پلی اتیلن: با توجه به رشد فراینده تقاضا و کاربرد برای..
0تومان
فلنج پلی اتیلن هسته فولادی..
0تومان
لوله اینسرتی..
0تومان
..
0تومان
پلی اتیلن ماشینکاری زانوی 90 درجه  ..
0تومان
لوله چهار راهی پلی اتیلناتصال لوله چهار راهی پلی اتیلن یکی از محصولات اختصاصی، با استفاده از موا..
0تومان
کلکتور پلیمری..
0تومان
کمربند الکتروفیوژن تعریف اتصالات الکتروفیوژن پلی اتیلن: با توجه به رشد فراینده تقا..
0تومان
کپ الکتروفیوژنتعریف اتصالات الکتروفیوژن پلی اتیلن: با توجه به رشد فراینده تقاضا و کاربرد بر..
0تومان
اتصال کپ پلی اتیلن با استفاده از مواد اولیه پلی اتیلن با دانسیته بالا  به صورت خود رنگ مشکی و ..
0تومان